Training Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)

Datum

Vrijdag 22 september, 6 oktober & 20 oktober 2023

Locatie

CGG De Pont, Mechelen (BE) (Bekijk op kaart)

Docenten

Dr. Hilde De Saeger, klinisch psycholoog en Specialisme Leider Diagnostiek op de Viersprong, een specialistische ggz-organisatie in Nederland.

Agenda

Dag 1: Vrijdag 22 september 2023
Algemene situering van het TPO en uitwerking van de eerste sessie

Dag 2: Vrijdag 6 oktober 2023
Gestandaardiseerde testafname en casusconceptualisatie

Dag 3: Vrijdag 20 oktober 2023
Assessment Interventie Sessie en feedback geven

De opleiding start telkens om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur. De cursus omvat drie dagen; men kan zich niet inschrijven voor één dag.

Doelgroep

Klinisch psychologen en GZ-psychologen

Omvang

Gezien het belang van de interactie tussen de deelnemers en vele oefenmomenten is het aantal deelnemers beperkt.

Accreditatie

Accreditatie bij de FGzPt werd aangevaagd

Kosten

€400 voor leden NVVR & VVKP, €450 voor niet-leden, koffie en middaglunch zijn inbegrepen.

Meer informatie

In het Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO), ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Stephen Finn wordt een psychodiagnostisch onderzoek zodanig opgezet en vorm gegeven dat het aantoonbare therapeutisch effecten veroorzaakt bij de cliënt en zijn systeem (Kamphuis & Finn, 2006). Gegroeid vanuit de humanistische beweging, wordt veel belang toegekend aan de empathische basishouding van de diagnosticus die een actieve samenwerking met de cliënt nastreeft. Beide factoren werken openheid en motivatie bij de cliënt in de hand. Empirisch onderzoek is gebeurd bij diverse cliëntgroepen (ambulant, residentieel, kinderen, adolescenten, koppels, volwassenen) en uiteenlopende klinische syndromen. De toepasbaarheid in een forensische context wordt momenteel nog onderzocht. TPO is reeds langer gangbaar in de VS en Nederland waar haar originele en verfrissende aanpak de belangstelling voor psychodiagnostiek opnieuw heeft aangezwengeld.

Voor de tweede maal richten we deze driedaagse training in waarin de 6-stappenmethodiek wordt aangeleerd en ingeoefend door middel van voorafgaandelijke literatuurstudie, klinische presentaties, videomateriaal en oefensessies in kleine groepen. De eerste opleidingsdag wordt gewijd aan het onderscheid tussen het TPO en het traditioneel psychodiagnostisch onderzoek, de theoretische achtergrond, de grondhouding en doelstellingen van het TPO, en de zes basisstappen met nadruk op de uitwerking van de eerste sessie (stap 1 en 2). Dag 2 licht het gebruik van gestandaardiseerde psychologische testen toe en de totstandkoming van een casusconceptualisatie (stap 3). In de laatste opleidingsdag wordt dieper ingegaan op de ‘Assessement Intervention’ Sessie (stap 4) en hoe men de bevindingen van het psychodiagnostisch onderzoek volgens het TPO-model terugkoppelt naar de cliënt (stap 5 en 6). Na deze training kan je zelfstandig aan de slag met dit model. Voldoende vertrouwdheid met psychodiagnostisch testmateriaal is vereist om deel te nemen aan deze training.

Inschrijven