16-04-2018

Intervisiegroep Mechelen

De R-PAS intervisiegroep Mechelen, ook wel ‘koffiekoeken-vergadering’ genoemd, ging van start in april 2014 en vloeide initieel voort uit de basistraining R-PAS van het najaar 2013.  Ondertussen een hechte club  van 12 leden, uit alle windstreken van het land en uit verschillende werksettings, met leden die al een hele loopbaan de rorschachtest bestuderen (‘onze hogepriesters’) tot leden die net met R-PAS kennis maakten, maar daarom niet minder bedreven zijn!  Binnen een hartelijke en dynamische sfeer wordt taakgericht en kritisch gewerkt, waarbij eerst de codering onder de loep wordt genomen (het protocol wordt 14 dagen op voorhand per mail bezorgd), om nadien vaak te betreuren dat er onvoldoende tijd rest voor de interpretatie.  Het is vooral door het maken van fouten  dat we leren wat de codes precies betekenen, wat we systematisch lijken te vergeten… Bij moeilijke coderingsuitdagingen gebeurt het ook dat de groep niet tot een consensus komt.  Gelukkig is er dan het R-PAS forum, waar de ontwikkelaars zelf ons te woord staan.   Door het inbrengen van ander testmateriaal (bv. MMPI) leren we de aanvullende waarde van de rorschachtest steeds beter begrijpen.  Los van dit inhoudelijke aspect, creëert de intervisie een gevoel van gedeelde gedrevenheid en verbinding, wat een belangrijke motiverende factor is voor psychodiagnostici die in een geïsoleerde positie werken.

Tot hiertoe hadden we steeds een 6-tal bijeenkomsten per schooljaar (om de 6 weken, excl. schoolvakanties ) op vrijdagen van 9u30 tot 12u stipt.  Nieuwelingen kunnen op elk moment instromen door zich aan te melden bij Christel Pellens via christel.pellens@skynet.be

Aanmelden voor nieuwsbrief

Nieuwsbrief archief