Doel en missie

Het doel van de NVVR is het stimuleren van het gebruik van Rorschach en andere projectieve methoden en het waarborgen van de kwaliteit en de deskundigheid hiervan. Dit laatste doen wij door bijvoorbeeld protocolgroepen  te organiseren en te begeleiden en door erop toe te zien dat onderwijs door gekwalificeerde personen wordt gegeven. Docenten en supervisoren worden benoemd door de NVVR.

De NVVR richt zich op:

  • belangen behartigen van Personality Assessement aan de hand van projectieve methodes
  • een professionele kwaliteit handhaven op het gebied van projectieve methodes