Zinnenaanvullijst Curium (ZALC)

De ZALC is een semi-projectieve test, die bestaat uit onafgemaakte zinnen (bijvoorbeeld, ‘Ik ben…’, ‘Mijn moeder en ik…’), waarop de onderzochte vrij is om een geschreven aanvulling te geven. De test wordt in principe afgenomen zonder actieve bemoeienis van de proefleider. De test geeft inzicht in het niveau van de ego-ontwikkeling, in de beleving van hoe de patiënt zichzelf ziet, sociale interacties ervaart en relaties vorm geeft. De score kan de volgende stadia van ego-ontwikkeling aangeven: impulsief, zelfbeschermend, conformistisch, zelfbewust en verantwoordelijk.

Alhoewel de test ontwikkeld is voor de leeftijdsgroep 8 tot en met 25-jarigen kan deze ook bij ouderen afgenomen worden. Na de leeftijd van 25 jaar verandert het niveau van de ego-ontwikkeling nauwelijks meer.

De kwaliteiten van de ZALC zijn vastgesteld door afnames bij een grote proefgroep (ca. 3000 kinderen en jeugdigen). Het instrument heeft een hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, een zeer hoge consistentie en er zijn stevige argumenten voor validiteit (bron: Tom Luken).

Westerbert, P.M. (2002). Zinaanvullijst Curium (ZALC): Psychodiagnostisch gereedschap. De Psycholoog, 316-322.