Intervisiegroepen

Tijdens de intervisiegroepen worden casussen besproken van afgenomen Rorschach protocollen. De afname, codering en interpretatie worden met elkaar besproken.

Bijeenkomsten van deze intervisiegroepen zijn toegankelijk voor alle leden van de NVVR. Bijeenkomsten van een intervisiegroep vinden in het algemeen maandelijks plaats.Voor het deelnemen aan de landelijke protocolgroepen is het gevolgd hebben van de basiscursus R-PAS noodzakelijk.

Deelname aan deze protocolgroepen wordt geadviseerd, teneinde de verkregen competentie te handhaven en uit te breiden, alsmede op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De protocolgroepen worden geleid door een ervaren docent. Aangetoond is dat gezamenlijk werken, onder leiding van een ervaren docent, vereist is om de betrouwbaarheid te kunnen blijven waarborgen. De NvvR kent momenteel drie regionale werkgroepen:

1. Amsterdam / Utrecht

Contactpersoon: Dhr.  A.N.J. (Bram) Pieters via telefoon 06-11380460 of email a.pieters58@chello.nl

Meer informatie via deze link >>>

2. Brugge

Contactpersoon: Dhr. Lic. K. (Koen) Devriendt via email koendevriendt61@hotmail.com of telefoon (0032) (0)50-361846. Meer informatie via deze link >>>

3. Mechelen

Contactpersoon: Mw. Christel Pellens via email christel.pellens@skynet.be.  Meer informatie via deze link >>>

Bent u nog geen lid, maar wilt u zich oriënteren op deelname aan één van de protocolwerkgroepen? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de protocolwerkgroep bij u in de buurt of contact opnemen met de NvvR. Ook voor vragen kunt u terecht bij de desbetreffende contactpersoon. Niet-leden kunnen ter oriëntatie een tweetal bijeenkomsten bijwonen. Wil men de deelname voortzetten dan dient men zich aan te melden als lid van de NvvR.