02-11-2018

Intervisie groep Brugge

De geschiedenis van de protocolwerkgroep Brugge gaat terug tot het begin van het laatste decennium van de vorige eeuw. In aansluiting op de eerste in Vlaanderen georganiseerde cursus rond het Exner-systeem (door het vroegere Katho  – huidige Vives Kortrijk) besluiten een aantal enthousiastelingen op regelmatige basis samen te komen om hun pas opgedane kennis en vaardigheid te blijven bijschaven. Zo ontstaat de eerste en lange tijd ook enige werkgroep in Vlaanderen die specifiek samenkomt rond het gebruik van de inktvlekkentest. Naarmate het systeem meer bekendheid verwerft groeit de groep ook systematisch aan met collega’s uit verschillende werkgebieden. Wanneer het Exner-systeem ook in de Psychosociale Diensten van het gevangeniswezen geïntroduceerd raakt sluit na enige tijd ook een groep collega’s uit het forensische vakgebied aan.

De introductie van het r-pas systeem in de Lage Landen markeert een moeilijk moment in het bestaan van de Brugse werkgroep. Niet iedereen is meteen even enthousiast over de nieuwe ontwikkelingen. De werkgroep lijkt enige tijd op twee benen te hinken. Er zijn collega’s die wat terughoudend zijn en hun kennis en ervaring met het Exner-systeem niet graag loslaten. Daarnaast zijn er echter ook mensen die op basis van een eerste kennismaking met r-pas direct de transmissie willen maken. Het leidt tot onduidelijkheid en stagnatie in de groep. Op een gegeven moment valt de werkgroep zelfs stil. Een tweetal jaar vinden er geen bijeenkomsten meer plaats. Onderhuids  blijven een aantal mensen wel een gemis aan intervisie voelen. Sporadisch blijven onderling de contacten levendig, wat uiteindelijk toch weer resulteert in een doorstart van de werkgroep. Er wordt een nieuwe vaste locatie gevonden in het Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg (Waggelwaterstraat 2, 8000 Brugge), waar de directie ons gratis beschikking geeft over de prachtige bibliotheekruimte. Als psychodiagnostisch medewerker van het PTC neemt Petra Pecceu (uiterst rechts op de foto) de organisatorische en logistieke coördinatie van de werkgroep voor haar rekening. Onder haar stuwende impuls  komen we ongeveer een zestal keer per werkjaar, om de anderhalve maand, samen op vrijdagnamiddag. De kalender wordt in onderling overleg opgemaakt zodat maximale deelname gegarandeerd is. We werken met casusmateriaal dat door de deelnemers zelf ingebracht wordt. De diversiteit van de werksituatie van de verschillende deelnemers staat borg voor steeds wisselende thematieken en invalshoeken (psychiatrie, ambulante GGZ, zelfstandige praktijk, forensische sector, gerechtelijke expertise, …). Het op voorhand doorsturen en voorbereiden van de protocollen maakt dat we ter plekke snel en efficiënt kunnen werken. We leggen de focus afwisselend op codering en op interpretatie en hopen in de toekomst meer ruimte te voorzien voor en afstemming te zoeken met andere psychodiagnostisch materiaal en methodieken. Als bestuurslid van de vereniging en als docent r-pas is Koen Devriendt (fotograaf van dienst) ook steeds aanwezig op de bijeenkomsten. Wie meer informatie wil over de intervisiegroep of graag wil aansluiten kan gerust rechtstreeks contact opnemen met Petra (petrapecceu@hotmail.com)  of Koen (koendevriendt61@hotmail.com).

Aanmelden voor nieuwsbrief

Nieuwsbrief archief