15-01-2020

Woord van de Voorzitter

Amsterdam, 15-01-2020

Beste leden van de Nederlands Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden,

Graag breng ik u op de hoogte van de stand van zaken binnen het bestuur en binnen de Vereniging, én wil ik u graag uitnodigen voor de algemene ledenvergadering.

We kunnen wederom met veel enthousiasme terugkijken op het afgelopen jaar. Er was opnieuw een rijk aanbod aan verschillende cursussen en workshops die allen positief zijn ontvangen; een duidelijk bewijs van de blijvende belangstelling voor Performance-Based Assessment in de klinische praktijk, zowel in Nederland als in Vlaanderen.

De basiscursussen (e.g. de In company basistraining R-PAS bij Viersprong begin dit jaar, de reguliere 4-daagse R-PAS basiscursus in Duffel in het late najaar) hebben geresulteerd in nieuwe aanmeldingen van cursisten bij de protocolgroepen in zowel Vlaanderen als Nederland. Tevens zijn er blijvende verzoeken tot supervisie bij het implementeren en toepassen van de R-PAS binnen de eigen klinische praktijk. Er rijst het vermoeden dat het succes van de protocolgroepen mogelijk (deels) verklaart waarom de vraag naar verdiepende cursussen R-PAS wat uitblijft (beide aangeboden verdiepingscursussen R-PAS moesten wegens onvoldoende aanmeldingen worden geannuleerd).

In september was er de goed bezochte Workshop TAT bij Autismespectrumstoornissen (gericht op empirisch onderbouwde scoringssystemen voor de TAT die waardevol zijn in het kader van ASS-diagnostiek). Maar liefst 30 geïnteresseerde deelnemers tekenden zich in! Een bewijs dat de TAT een duidelijke toegevoegde waarde blijkt te kunnen hebben bij deze diagnostisch lastige klinische doelgroep.

Kijken we in de toekomst dan zien we vanzelfsprekend onze reguliere Basiscursus R-PAS terugkomen en hernemen we de succesvol ontvangen Workshop TAT bij Autisme Spectrum Stoornissen (beide in Nederland dit keer, in het najaar, mogelijk in Arnhem). Bovendien staat onze speciale zomerworkshop, die eens per 2 jaar door de Vereniging wordt georganiseerd, op het programma, en dit keer zal plaatsvinden op de prachtige locatie, het Stadskasteel Oudaen, te Utrecht. Deze zomerworkshop getiteld “Psychological testing that matters: Creating a road map for effective treatment” zal worden gepresenteerd door Dr. Anthony Bram, die hiermee een persoons- en therapiegerichte (in tegenstelling tot de meer gebruikelijke testgerichte) benadering in psychologisch onderzoek (gebaseerd op de verder geëvolueerde oorspronkelijke Menninger-methode) voor het voetlicht zal brengen. Met deze workshop zal hij deelnemers meevoeren in een manier van denken over testen, beginnend bij de verheldering van de onderzoeksvragen bij aanmelding tot aan het schrijven van het onderzoeksrapport en andere feedback.

Het belooft een boeiende en inspirerende workshop te worden waar wij zeer naar uitkijken!

Meer gedetailleerde informatie over de inhoud en de praktische aspecten van bovengenoemde activiteiten zijn te vinden op onze website: www.rorschachvereniging.nl

De algemene ledenvergadering van de vereniging zal aansluitend op de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering plaatsvinden, en wel op 15-02-2020 van 15:00-16:00 ten huize van S. den Hollander, Piacenzastraat 19, te Vught. Daarin zal naast een terugblik op het afgelopen jaar een blik op de toekomstige initiatieven worden aangereikt. Tevens zal ook financieel verslag worden uitgebracht door de penningmeester. Mocht u deze algemene ledenvergadering willen bijwonen, laat dan s.v.p. tijdig even weten dat u aanwezig bent: 073-6569944 / 06-46380854.

Voorts kan het bestuur u de intervisiegroepen van harte aanbevelen (Duffel, Amsterdam, Brugge). Deelname aan deze intervisie wordt geadviseerd, teneinde de verkregen competentie te handhaven en uit te breiden, alsmede op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De aanwezigheid van een ervaren docent staat hierbij garant voor een gedegen begeleiding. Niet-leden kunnen ter oriëntatie een tweetal bijeenkomsten bijwonen. Daarna dient men zich aan te melden als lid van de NVVR. U vindt de contactpersonen van deze intervisiegroepen op de website: www.rorschachvereniging.nl

Het bestuur hoopt u van harte op één, of meer, van deze gelegenheden te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de NVVR,

Bram Pieters (voorzitter)

Aanmelden voor nieuwsbrief

Nieuwsbrief archief