24-05-2020

Nieuws vanuit de NvvR

Beste leden van de Nederlands Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden.

In deze moeilijke tijd met het coronavirus en de lockdown, heeft het bestuur van de NVVR moeten besluiten om de zomerworkshop van Anthony Bram te annuleren. Tevens is besloten om ook de beide najaarscursussen (basiscursus R-PAS; Workshop TAT & ASS) niet door te laten gaan. Onze prioriteit gaat op dit moment uit naar eenieders veiligheid en gezondheid.​Alle inschrijvers die reeds het cursusgeld hadden voldaan hebben inmiddels een terugbetaling van het inschrijfgeld gekregen.

Zeker, wij betreuren deze besluiten ten zeerste, maar leggen ons hier niet zomaar bij neer. Wij gaan er nadrukkelijk voor zorg dragen dat ons cursusaanbod vanaf 2021 weer stevig op de rails staat. In het vroege voorjaar gaan wij de Workshop TAT & ASS opnieuw aanbieden, en kort daarop ook de Workshop van Anthony Bram (medio mei 2021). De basiscursus R-PAS plannen wij in het najaar van 2021 in Nederland. Zodra de precieze data bekend zijn, brengen wij u hiervan op de hoogte (zie www.rorschachvereniging.nl).

Het jaar 2021 belooft een speciaal jaar te worden. Immers, het is ook het jaar van het Internationale ISR Congres: The Rorschach and projective psychology. 100 years of fostering human understanding” in Zwitserland, ter ere en nagedachtenis van het 100 jarige bestaan van de Rorschach na oorspronkelijke publicatie in 1921 door Hermann Rorschach. In dit kader hopen wij dan ook dat deze tijd van het coronavirus en de lockdown in zekere zin de spreekwoordelijke stilte voor de storm zal weerspiegelen.

Om u vast te inspireren, geven wij graag de gelegenheid voor een kort schrijven van twee gewaardeerde collega’s.

Johan Vereycken, bestuurslid, zal u kort iets vertellen over de opmaat tot het internationale Congres, en Maarten Vanhoyland zal u een korte briefing geven van enkele ontwikkelingen binnen het R-PAS team.

Veel leesplezier!

Wij wensen u gezondheid en volharding.

Met vriendelijke groet,

Het NvvR bestuur.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Nieuwsbrief archief