24-05-2020

Update R-Pas

Recent werd er in de nieuwsbrief van R-PAS de vraag gesteld om deel te nemen aan een enquête met betrekking tot jullie gebruikservaringen van de R-PAS-producten. De algemene tendens was een zeer positieve feedback, voornamelijk in de erkenning van het werk dat R-PAS verricht heeft om de kwaliteit en de validiteit van de Rorschach blijvend te verbeteren. Een pijnpunt dat op de voorgrond geplaatst werd, was de oubolligheid en het gebrek aan gebruiksvriendelijkheid van de website (www.r-pas.org). Een terechte opmerking, en een bedenking die wij onszelf ook eerder gemaakt hebben. We zijn dan ook naarstig bezig met het ontwikkelen van een vernieuwde website. Diegenen die participeren in NDC (Normative Data Collection) hebben hier al gebruik van kunnen maken. De misschien wel meest ingrijpende innovatie die hierin zit aan te komen, is de integratie van FQ-tabellen in de online scoring. Bij het aanduiden van een locatie, krijg je binnenkort de optie om alle objecten voor die locatie te filteren en indien er meerdere objecten zijn in een respons, kan je het programma voor jou de FQ te laten extrapoleren. We werken ook aan een toevoeging waarin je objecten die niet in de tabel staan, zelf een FQ kan toekennen. Zo kunnen we op basis van jullie feedback onze normering van vormkwaliteit verder uitbreiden.

Bijkomend is er een vernieuwing van het volledige scoringssysteem en de handleiding op til, een zogenaamde R-PAS 2.0. De voorbije maanden/jaren hebben we een aantal “klassieke” en frequent voorkomende vragen en problemen onder de loep genomen, om een inschatting te maken waar er vereenvoudiging en/of verbetering mogelijk is. Denk maar aan FQn en Vg, het onderscheid maken tussen actieve en passieve bewegingen, en of kleur nu eigenlijk als locatie of als determinant gebruikt wordt. Leuk voer om over te discussiëren in de protocolgroepen, maar soms te zeer in de weg staand van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Wij hopen op betrekkelijk korte termijn jullie te kunnen informeren, zodra ons (achterstallig) onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van deze veranderingen achter de rug is.

Want net zoals voor iedereen van jullie, heeft covid-19 heel wat roet in onze R-PAS-agenda gegooid en kwamen er andere prioriteiten dan bovengenoemde onderwerpen. “Social distancing” werd plots de norm en een gestandaardiseerde afname bleek quasi onmogelijk. Ondertussen heeft R-PAS hierover richtlijnen ontwikkeld (zie nieuwsbrief R-PAS) en we willen graag nog een stap verder gaan. We zijn namelijk begonnen met onderzoek naar het ontwikkelen van een applicatie om R-PAS op afstand af te nemen. Hierin botsen we momenteel nog op structurele problemen (auteursrechten, gestandaardiseerde weergave van de inktvlekken, rotaties mogelijk maken, …) maar de mogelijkheden spreken alleszins al tot de verbeelding. We denken hierin niet alleen aan gebruiksgemak (bv. vervoer) maar ook aan de mogelijkheid voor extra analyse van gegevens, zoals eye-tracking, spraakherkenning van antwoorden en de registratie van locatie door touchscreens.

Alleszins voldoende vernieuwing om naar uit te kijken! Laat zeker iets weten indien jullie graag willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van R-PAS. Wij groeien namelijk voor, maar zeker ook door enthousiaste clinici. We zijn steeds op zoek naar verbetervoorstellen, kritische vragen op het R-PAS-forum en bijdragen aan het nieuwe normeringsonderzoek.

Maarten Vanhoyland,

Research Assistant R-PAS

Aanmelden voor nieuwsbrief

Nieuwsbrief archief