09-11-2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

Beste leden van de Nederlands Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden.

Graag nodigen wij u uit voor een algemene ledenvergadering om u op de hoogte te brengen van de stand van zaken binnen het bestuur en binnen de vereniging.

Deze algemene ledenvergadering zal online plaatsvinden op 10-12-2022 van 11u tot 12u.

Na een terugblik op het afgelopen (corona) jaar, zullen de toekomstige initiatieven toegelicht worden. Tevens zal er financieel verslag worden uitgebracht door de penningmeester.

Mocht u deze algemene ledenvergadering willen bijwonen, laat dan tegen uiterlijk 8 december weten dat u aanwezig bent via a.pieters58@chello.nl. U ontvangt dan voortijdig een uitnodiging met daarbij de link voor de online omgeving.

Het bestuur hoopt u van harte op één, of meer, van deze gelegenheden te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de NVVR

Aanmelden voor nieuwsbrief

Nieuwsbrief archief