07-06-2023

Vernieuwing in het NVVR-bestuur

Vorige jaar verliet Koen Dols het bestuur van onze vereniging. Wij kijken met dankbaarheid terug op die periode van 8 jaar waarin we met Koen mochten samenwerken. Zijn stuwende kracht heeft de vereniging naar een professioneler niveau gebracht door zijn input van nieuwe ideeën en zijn aandacht voor digitalisering, zoals de ontwikkeling van onze website, de nieuwsbrieven en onze dropbox. Wij danken hem nogmaals voor zijn engagement gedurende deze jaren en wensen hem het allerbeste toe op professioneel- en privévlak.

In februari 2023 mochten we Hilde De Saeger verwelkomen als nieuw bestuurslid. Zij werkt als Specialisme Leider Diagnostiek op de Viersprong (NL) en specialiseerde zich in Therapeutisch Psychologisch Onderzoek. Haar inhoudelijke kennis en uitgebreid netwerk van internationale contacten is een grote meerwaarde voor onze vereniging. Hilde zal de functie opnemen van docent en de verenging up-to-date blijven houden op het vlak van nieuwe ontwikkelingen in het psychodiagnostisch veld.

Hilde stelt zich voor:

Ik ben van origine Belgische. Ik studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven, klinische kinder- en jeugd psychologie naast theoretische psychologie. Tijdens mijn stage werd reeds duidelijk dat mijn grote liefde uitgaat naar de diagnostiek in al zijn facetten. Later volgde ik de 2-jarig post academische vorming psychodiagnostiek.

Sinds mei 1998 werk ik bij de Viersprong, een therapeutisch centrum voor volwassenen en adolescenten met ernstige persoonlijkheidspathologie en gedragsstoornissen. Gedurende deze jaren heb ik op verschillende afdelingen en  in verschillende functies gewerkt, maar ik ben altijd verbonden geweest aan de afdeling intake en (psycho)diagnostiek. Ik heb in belangrijke mate bijgedragen aan de groei van de afdeling diagnostiek. Op dit moment hebben mijn klinische werkzaamheden met allerlei vormen van diagnostiek te maken, van eerder classificerende diagnostiek, over procesdiagnostiek tot het Therapeutisch Psychologisch Onderzoek. Ik doe niet alleen deze onderzoeken zelf, maar geef supervisie en werkbegeleiding aan beginnende collega’s en gevorderde collega’s in opleiding, zowel intern als extern. Daarnaast geef ik in binnen- en buitenland trainingen en lezingen in (psycho)diagnostiek en Therapeutische Psychologisch Onderzoek (TPO) in het bijzonder. Omdat diagnostiek een snel evoluerend deelgebied is van ons vak probeer ik door middel van verschillende lidmaatschappen van nationale en internationale beroepsverenigingen op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De belangrijkste voor mij zijn de Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), The International Society of the Rorschach & Projective Methods (ISR), European Society for the study of Personality Disorders (ESSPD), Society for Personality Assessment (SPA) en natuurlijk het Therapeutic Assessment Institute (TAI) waar ik lid ben van het Executive Committee ben. In deze functie werk ik mee aan de  verdere ontwikkeling van Therapeutic Assessment,  aan kennisoverdracht (zowel nationaal als internationaal) en aan de kwaliteitsbewaking van TPO. Tot slot, ben ik verbonden aan het European Centre for Therapeutic Asssessment (ECTA) in Milaan. Mijn energieke en nieuwsgierige natuur maken tevens dat ik me altijd heb ingelaten met wetenschappelijk onderzoek. Aanvankelijk als medeonderzoeker tot uiteindelijk een eigen promotieonderzoek met als titel ‘Therapeutic Assessment with Clients with Personality Disorders’ dat ik in 2019 aan de Universiteit van Amsterdam afrondde.

Vanuit mijn bestuursfunctie binnen de Nederlands – Vlaamse Rorschach Vereniging hoop ik het belang van “Performance Based Tests” of zoals ze tegenwoordig heten “Stimulus Attribution Tests” tests mee terug op de kaart te zetten, zodat (psycho)diagnostiek weer multi-methodisch wordt met de nadruk op het begrijpen van de cliënt en minder op het classificeren van de cliënt.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Nieuwsbrief archief