19-12-2023

Bestuursverslag 28 augustus 2023

Bestuursverslag opgemaakt op 28 augustus 2023 ten aanzien van het rapport inzake de jaarstukken 2022.

2022…. post-Corona!


Het sociale leven komt voorzichtig op gang. Afstand houden, frisse lucht en af en toe een mondmasker, het hoort er nog bij. Gelukkig kunnen we elkaar wel weer live ontmoeten.

Op de planning stonden de lang verwachte workshop met Anthony Bram, een basiscursus R-PAS en een cursus TAT en ASS.

Lang verwacht, want de workshop in Utrecht moest noodgedwongen worden uitgesteld omwille van de Corona-epidemie. Hoewel de interesse aanvankelijk groot was, bleek de opkomst 2 jaren later eerder gering. We noteerden 18 betalende inschrijvingen. Inhoudelijk werd de workshop als ‘gematigd-goed’ beoordeeld.


De vraag naar een opleiding in R-PAS was groot. Er werden dan ook twee basiscursussen georganiseerd, één in België en één in Nederland. De cursus TAT en ASS werd dan weer geannuleerd omwille van te weinig inschrijvingen. De ervaring met de basiscursus daagt het bestuur uit om na te denken over hybride vormen van lesgeven en te investeren in digitaliseren van onze opleidingen. 
Dat de vereniging van zich laat horen, mag duidelijk zijn. Ons bestuurslid Johan Vereycken werd samen met Maarten Vanhoyland, een lid van de vereniging, geïnterviewd door de VRT ter gelegenheid van de 100-jarige overlijdensdatum van Herman Rorschach. Verder namen Johan en onze voorzitter Bram Pieters deel aan het ISR-congres dat dit jaar plaatsvond in Genève. Johan bracht verslag uit in de vakliteratuur.


Bestuursleden Katleen Vaganée en Koen Devriendt namen deel aan een normeringsonderzoek van R-PAS. Beiden werkten het coderingsgedeelte af, Koen doorliep het volledige certificeringsproces. Deze certificering komt de geloofwaardigheid van de vereniging en haar vormingen zeker ten goede. 
In de loop van het jaar legde Koen Dols zijn bestuursmandaat neer. Zijn takenpakket was breed en veelzijdig. Hij nam het beheer van de website voor zijn rekening, stelde de nieuwsbrief op, verwerkte aanmeldingen en inschrijvingen, hij beheerde de dropbox… Zijn taken werden herverdeeld, al dan niet noodgedwongen uitbesteed. Voor een dag deelden we de passie van Koen en namen we compleet in Japanse stijl afscheid.


Om ons team te versterken is Hilde de Saeger op onze uitnodiging ingegaan. Ze heeft een uitgebreid internationaal en academisch netwerk wat klinische diagnostiek betreft. Haar deelname aan ons bestuur zal ongetwijfeld voor veel nieuwe inhoudelijke input zorgen. 
Er wordt volop nagedacht over het organiseren van nieuwe vormingen en een uitdagende workshop zoals we die om de twee jaar op poten zetten. In dit verband valt de naam ‘Kleiger’, een man die op het congres te Genève heeft weten te inspireren. Verder lijkt het een goede zaak om ons als vereniging meer te integreren in de wereld van de sociale media. Het bestuur wil streven naar meer bekendheid en wil de Rorschach en ander projectief materiaal (nog) meer onder de aandacht brengen.


As, 28 augustus 2023

mevr. Christel Pellens

Penningmeester NVVR

Aanmelden voor nieuwsbrief

Nieuwsbrief archief