Verdiepingsdag SCORS-G Thematic Apperception Test (TAT)

Datum

vrijdag 22 maart 2024

Locatie

Mechelen (BE) (Bekijk op kaart)

Docenten

Eric Versteeg, klinisch psycholoog

Agenda

Van 09.30h – 17.00h

Koffie, middaglunch & documentatie zijn inbegrepen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 10 maart 2024. Bij annulering na 10 maart 2024 worden €50 annuleringskosten in rekening gebracht.

Accreditatie

Accreditatie door de FGzPt is aangevraagd.

Kosten

€130 voor leden NVVR en VVKP, €170 voor niet-leden

Meer informatie

Deze verdiepingsdag geeft een vervolg aan de driedaagse opleiding over de Thematische Apperceptie Test (TAT) wat betreft het formele scoringssysteem SCORS-G (Stein & Mulford) dat tijdens de tweede opleidingsdag werd aangeleerd.

Heel wat deelnemers drukten de wens uit tot verdere uitdieping van en training in het gebruik van de TAT volgens de SCORS-G.

Er zal dieper worden ingegaan op de schaalconstructen van de SCORS-G. Ook zal verder worden geoefend met het scoren volgens de verschillende objectrelationele dimensies, vooral waar de niveaubepaling op basis van de handleiding lastig is. Per schaal zal ook de verwachte samenhang met ander
testmateriaal behandeld worden. Tevens zal worden stilgestaan bij de vigerende en meest actuele afname instructies volgens een onderzoeks- en intervisiegroep rondom de TAT. Voor een goed rendement op deze verdiepingsdag zal vooraf materiaal worden aangereikt ter voorbereiding. Er is beperkt
ruimte voor de inbreng van eigen testmateriaal of lastige scoringskwesties.

Inschrijven