(Vroeg-)detectie psychosegevoeligheid met de rorschachtest – Dr. James Kleiger (VS)

Datum

15 en 16 mei 2025

Locatie

Antwerpen (locatie nog nader te bepalen)

Docenten

Dr. Jim Kleiger (VS)

Meer informatie

Met gepaste trots kunnen we onze zomerworkshop van 2025 aankondigen!!

Wij hebben Dr. James Kleiger bereid gevonden een workshop te presenteren met als thema de rorschachtest (R-PAS) en (‘vroeg-detectie’ van) psychotische verschijnselen. De workshop zal voortbouwen op zijn eerdere workshops, inclusief zijn boek Psychological Assessment of Disordered Thinking and Perception (editor samen met Irving B. Weiner).

Dr. Kleiger geeft een up-to-date overzicht van het gebruik van de Rorschach (R-PAS) bij het beoordelen en begrijpen van psychotische verschijnselen, zoals gedesorganiseerd en onlogisch denken, verstoorde realiteitstoetsing en negatieve symptomen. Op basis van vooraanstaand Rorschach-onderzoek, en hedendaagse bijdragen vanuit R-PAS, presenteert Dr. Kleiger een model voor het scoren en conceptualiseren van verstoorde Rorschach-reacties in termen van mate van desorganisatie, onlogische of arme responsen, evenals de graad van bewustzijn of inzicht bij respondent in de aanwezigheid van dergelijke verstoorde reacties. Ook belicht hij de rol van de rorschachtest bij de differentiële diagnose van psychotische verschijnselen op een manier die consistent is met de huidige diagnostische normen (DSM-5), inclusief de beoordeling van psychotische symptomen bij kinderen en adolescenten. Bijzondere aandacht zal ook gaan naar de problematiek van de vals voorgewende psychose en ‘vroeg-detectie’ van psychotische kwetsbaarheid.

Doelen en doelstellingen:
1. Verduidelijken waarom de term ‘denkstoornis’ tot verwarring en misverstanden heeft geleid.
2. Benoemen van belangrijke rorschachvariabelen met betrekking tot de beoordeling van psychotische verschijnselen en ‘vroegdetectie’.
3. Bespreken van een geïntegreerd conceptueel model van rorschach-scorecategorieën voor denkstoornissen.
4. Differentiatie van rorschachscores voor manische psychose versus die voor schizofrenie.

5. de invloed van antipsychotische medicatie op de responsen van de rorschachtest. M.a.w. kans op fout-negatieve bevindingen met de rorschachtest.

6. Leiden kale (constrictieve) protocollen tot fout-negatieve beoordelingen van psychotische kwetsbaarheid?

Presentator:
Dr. James Kleiger deed een postdoctoraal fellowship in de klinische psychologie aan de Menninger Clinic, voltooide zijn psychoanalytische opleiding aan het Topeka Instituut voor Psychoanalyse en diende bij Menninger als directeur van het Postdoctoral Psychology Training Program. Dr. Kleiger is gediplomeerd in klinische en beoordelingspsychologie en fellow bij de Society for Personality Assessment.

Hij is werkzaam in Bethesda, in de staat Maryland, een voorstad van Washington.

Dr. Kleiger was Key Note Speaker op het International Rorschach Congress 2014 in Istanbul en verzorgde op het laatste ISR-congres van 2022 een pre-workshop over de rorschachtest en psychose.

Zijn eerdere boeken omvatten

‘Psychological Assessment of Bipolar Spectrum Disorders’ (met co-editor Irving B. Weiner) mei 2023

‘Disordered Thinking and the Rorschach’, Analytic Press, 1999

‘Rorschach Assessment of Psychotic Phenomena’, Routledge, 2017

‘Assessing Psychosis: A Clinician’s Guide’ (senior auteur met Ali Khadivi) Routledge, 2015.

Heeft u al interesse? Dan kunt u dat in het formulier aangeven.

Inschrijven