Algemene ledenvergadering 2022

Beste leden van de Nederlands Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden.

Graag nodigen wij u uit voor een algemene ledenvergadering om u op de hoogte te brengen van de stand van zaken binnen het bestuur en binnen de Vereniging.

Deze algemene ledenvergadering zal online plaatsvinden op 10-12-2022 van 11u tot 12u.

We blikken terug op de afgelopen (corona) jaren en lichten de toekomstige initiatieven toe. Tevens zal er financieel verslag worden uitgebracht door de penningmeester.

Mocht u deze algemene ledenvergadering willen bijwonen, laat dan s.v.p. tijdig even weten dat u aanwezig bent via: a.pieters58@chello.nl. U ontvangt dan voortijdig een uitnodiging met daarbij de link voor de online omgeving.

Het bestuur hoopt u van harte op één, of meer, van deze gelegenheden te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de NVVR,