22-04-2018

Introductie voorstelling intervisiegroepen

Cursisten van de vierdaagse training in de rorschachtest volgens het R-PAS ervaren vaak een nood aan verdieping van de opgedane kennis. Een bekommernis die we vanuit de NVVR willen ondersteunen omdat er solide wetenschappelijke argumenten zijn om de verworven vaardigheden te onderhouden. De belangrijkste reden is ongetwijfeld de moeilijkheidsgraad om de responsen op de rorschachtest betrouwbaar te coderen. Hoewel de onderzoeksgegevens over de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de scoringsvariabelen ruim toereikend zijn, is de klinische praktijk weerbarstig. De zogenaamde veldbetrouwbaarheid in de klinische praktijk ligt vaak behoorlijk lager dan de betrouwbaarheidscijfers die men in de vakliteratuur aantreft. Het is evident dat de kwaliteit van de interpretatie van het rorschachprotocol in hoge mate afhangt van een correcte codering van de responsen.

Wie opgeleid is in het R-PAS heeft er dus alle belang bij om zijn kennis regelmatig op te frissen en te toetsen aan de richtlijnen van de technische handleiding. De NVVR biedt hier twee oplossingen voor aan. Jaarlijks organiseert de NVVR  afwisselend in Nederland en Vlaanderen een verdiepingsdag waarin lastige coderingsaspecten onder de loep worden genomen. In een kleine groep van ongeveer vijftien clinici die opgeleid zijn in het R-PAS wordt onder begeleiding van een ervaren docent stilgestaan bij de codering van complexe responsen. Het is een unieke gelegenheid om de coderingsvaardigheden in te oefenen en op peil te houden. Leden van de NVVR genieten een fikse korting op het inschrijvingsgeld.

Maar voor deze verdiepingsdagen is het altijd even wachten. Daarom organiseert en ondersteunt de NVVR ook intervisiegroepen op drie plaatsen: Duffel, Brugge en Amsterdam. We raden aan dat iedereen die het R-PAS toepast regelmatig deelneemt aan een intervisiegroep. Gedurende een tweetal uren wordt systematisch stilgestaan bij de codering en/of interpretatie van een rorschachprotocol in aanwezigheid van een ervaren docent. Dit protocol wordt ingebracht door een deelnemer die de casus inleidt en situeert aan de hand van dossier- en testgegevens. Op die wijze wordt een intervisiegroep een plaats om de coderings-en interpretatievaardigheden in te oefenen én een gelegenheid om de waarde en beperkingen van de rorschachtest in een psychodiagnostisch onderzoek te ontdekken. Deelname aan een intervisiegroep is gratis maar voorbehouden voor de leden van de NVVR. Niet-leden kunnen ter oriëntatie een tweetal bijeenkomsten gratis bijwonen. Daarna dienen ze zich aan te melden als lid van de NVVR .

In opeenvolgende nieuwsbrieven stellen we telkens een intervisiegroep van de NVVR voor. We starten met de protocolgroep van Duffel die elke zes weken op een vrijdagmorgen samenkomt in het PZ Sint-Norbertus te Duffel, een vertrouwde locatie voor wie in Vlaanderen de basisopleiding van de rorschachtest in het R-PAS volgde. Contactpersoon van deze intervisiegroep is Katleen Vaganee, tevens bestuurslid van de NVVR. Zij geeft praktische informatie over de werking en het verloop van de bijeenkomsten en hangt een sfeerbeeld op. Lees verder>>>

Aanmelden voor nieuwsbrief

Nieuwsbrief archief