28-06-2021

Nieuws van de NvvR

Beste leden van de Nederlands-Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden.

Door de wereldwijde covid-19 pandemie en de lockdown maatregelen gedurende 2020 heeft het bestuur helaas moeten besluiten af te zien van het voor 2020 geplande vormingsaanbod, e.g. de veelbelovende zomerworkshop van Anthony Bram: ‘Psychological testing that matters: Creating a road map for effective treatment’, en de beide veel gevraagde najaarscursussen (Basiscursus R-PAS; Workshop TAT & ASS).

Ondanks het beschikbaar worden van goed werkende vaccins bood het organiseren van ons vormingsaanbod nog dusdanig weinig garanties dat het bestuur van de NVVR helaas opnieuw heeft afgezien van een definitieve planning daarvan in 2021. De zomerworkshop van Anthony Bram is – in navolging van het eveneens uitgestelde Internationale ISR Congres – uitgesteld naar zomer 2022 (inmiddels vastgesteld op 23 en 24 juni); de Basiscursus R-PAS zal plaatsvinden in februari/maart 2022 en de Workshop TAT & ASS in het najaar van 2022. U kunt zich reeds inschrijven op de daarvoor beschikbare wachtlijsten op onze website (zie www.rorschachvereniging.nl).

Als teken van waardering en dank aan de leden die ondanks dit gedwongen opschorten van ons vormingsaanbod in 2020 toch hun contributie betaald hebben, heeft het bestuur besloten het lidmaatschap uitzonderlijk kosteloos te verlengen met één jaar. U zal dus dit jaar geen betalingsuitnodiging krijgen en automatisch lid blijven tot eind 2021. We grijpen deze gelegenheid tevens aan om ons ledenbeleid wat bij te stellen. Vanaf 2022 zullen de contributienota’s niet meer in maart, maar iets vroeger, rond de jaarwisseling, toegestuurd worden. Dit brengt voor jullie leden verder geen verandering mee, maar stelt ons als bestuur in staat snel een meer volledig overzicht te krijgen van het ledenaantal, wat van belang is voor ons eigen lidmaatschap bij het ISR en de correcte distributie van het Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor de Rorschach dat onder hun beheer gebeurt. De Rorschachiana’s zullen vanaf heden zowel op papier als digitaal (via token) verdeeld worden.

Hoewel ons vormingsaanbod door het coronavirus vooralsnog stil ligt, geldt dit zeker niet voor onze intervisiegroepen. Sterker nog, door de aanvankelijke noodzaak tot digitaal contact, heeft dit tevens geleid tot een lagere drempel voor deelname van belangstellenden van buiten de regio van de diverse intervisiegroepen. Mocht u interesse hebben in deelname, dan kunt u contact opnemen met:

1. Amsterdam

Contactpersoon: Dhr.  A.N.J. (Bram) Pieters

telefoon 06-11380460 / email a.pieters58@chello.nl

2. Brugge

Contactpersoon: Dhr. Lic. K. (Koen) Devriendt

telefoon (0032) (0)50-361846 / email koendevriendt61@hotmail.com

3. Duffel

Contactpersoon: Mw. K. (Katleen) Vaganée

telefoon 0032 494 03 61 17 / email katleen.vaganee@telenet.be

Voorts heeft er ook een belangrijke wisseling in het Bestuur plaatsgevonden. Na 15 jaar inzet en een indrukwekkende staat van dienst heeft Sandra den Hollander als penningmeester afscheid genomen van het bestuur. Zij heeft de Vereniging in haar jaren als penningmeester naar een aanzienlijk gezonder financiële toestand kunnen begeleiden en tevens een belangrijke rol gespeeld in de verbreding van de Vereniging, zowel door een bredere involvering van onze zuiderburen uit Vlaanderen als ook naar andere projectieve methoden dan de rorschachtest.

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Christel Pellens bereid is om het stokje van Sandra over te gaan nemen. Ter verwelkoming stelt zij zich hier graag aan u voor!

Wij wensen u gezondheid en volharding!

Met vriendelijke groet,

Het NvvR bestuur

Aanmelden voor nieuwsbrief

Nieuwsbrief archief