Berichten Door: Katleen Vaganee

Bestuursverslag 28 augustus 2023

Bestuursverslag opgemaakt op 28 augustus 2023 ten aanzien van het rapport inzake de jaarstukken 2022. 2022…. post-Corona!
 Het sociale leven komt voorzichtig op gang. Afstand houden, frisse lucht en af…

R-PAS normen bij kinderen en adolescenten

Door Bram Pieters De Rorschach volgens R-PAS kan een laagdrempelige relevante bijdrage leveren bij het onderzoeken van meer impliciete psychologische kenmerken van kinderen en adolescenten. Het biedt de unieke mogelijkheid…

Vernieuwing in het NVVR-bestuur

Vorige jaar verliet Koen Dols het bestuur van onze vereniging. Wij kijken met dankbaarheid terug op die periode van 8 jaar waarin we met Koen mochten samenwerken. Zijn stuwende kracht…

ISR Summer Seminar 2023, Genoa Italy

The International Society of the Rorschach and Projective Methods has renewed the tradition of this form of continuing education, which is held every year in between congresses. The topic is…

ISR 2022 Map Project questionnaire

The Map Project is being carried out by the ISR Board and Organizing Committee to describe how the Rorschach Test has spread all around the world. We are collecting information about…

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

Beste leden van de Nederlands Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden. Graag nodigen wij u uit voor een algemene ledenvergadering om u op de hoogte te brengen van…

Verslag ISR congres 2022 – Aan het meer van Genève

Van 12 tot 15 juli 2022 vond in Genéve de driejaarlijkse hoogmis voor projectieve testpsychologen plaats, het symposium van de International Society of the Rorschach and Projective Techniques.  In feite…